کور پاڼه / دیمزونه (آیفون)

دیمزونه (آیفون)

تر اوسه په دې برخه کي څه نشته !

بخښنه، که تاسو فکر کوی چی لیکنه به په پاڼه کي موجوده وي، نو کیدای شي ځای یی بدل شوی وی، د لاندي خانې په ذریعه لټون وکړئ..