گزمه های شبانه مقام ولایت و قوماندان امنیه بامیان به صورت مشترک و جدی ادامه دارد/ مقامات محلی ولایت بامیان در کنارهم و به صورت هماهنگ در راستای تامین امنیت و آرامش عمومی تلاش میکنند

گزمه های شبانه والی ولایت و قوماندان امنیه ولایت بامیان به صورت مستمر و به گونه مشترک از پوسته های امنیتی داخل شهری، ایست های بازرسی و چک پاین های شاهراه عمومی و مسیر های منتهی به مرکز و ولسوالی های ولایت بامیان جهت جلوگیری از نا امنی، سرقت، قوچاق و سایر عوامل مخل امنیت عمومی ادامه دارد.

به گزارش دفتر رسانه ای مقام ولایت بامیان: محترم الحاج مولوی عبدالله سرحدی، والی و برید جنرال مولوی صدیق الله شاهین مسافر، قوماندان امنیه ولایت بامیان شب گذشته به صورت مشترک از پوسته های امنیتی شهری‌، چک پاین ها و ایست های بازرسی شاهراه و مسیر های منتهی به مرکز و ولسوالی های ولایت بامیان نظارت کردند.

این در حالی است که مقام ولایت بامیان و قوماندان امنیه این ولایت دوشادوش همدیگر در شب های سرد زمستان به گزمه میپردازند و وضعیت امنیتی و عمومی را مورد ارزیابی و نظارت جدی قرار میدهند تا شهروندان بامیان در امنیت و آرامش کامل به سر ببرند.

رهبری اداره محلی و قوماندان امنیه ولایت تامین امنیت، حفظ آرامش و صیانت از جان و مال شهروندان را جز وظایف و تعهدات اساسی شان دانسته و به صورت جدی و مصمم در امر خدمت گذاری در کنارهم قرار دارند.

دفتر رسانه ای مقام ولایت بامیان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here