د برېښنا له تاسيساتو ساتنه، د بيت المال په وړاندې په ريښتني ډول ستاسې د مسٶليت تر سره کولو ښکارندويي کوي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here